جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • ارتباط با کارکنان

   جهت ارتباط با کارکنان ستادی پس از اتباط با شماره تلفن های اداره کل با استفاده از لیست زیر با واحد مربوطه ارتباط بر قرار نمائید.

   دفتر مدیرکل طبقه سـوم هوشنگ افشاری 211 طبقه اول
   آقای حسین کیاروستا 401 طبقه سـوم خانم مقدم 202 طبقه اول
   خانم رضوانی 401 -402 طبقه سـوم خانم بیات 206 طبقه اول
   آبدارخانه طبقه سـوم خانم فاطمه ناطق 199 طبقه اول
   آقای ناصر طاهری 407 طبقه دوم آقای خشنود پور 204 طبقه اول
   امـــور مالــــــی طبقه دوم آقای سندی 210 طبقه اول
   ذیحساب آقای سالاروند 309 طبقه دوم آقای چال اشتری طبقه اول
   معاون ذیحساب آقای شعبانی 315 طبقه دوم آقای علی شایی 207 طبقه اول
   دیوان محاسبات آقای حسینی 313 طبقه دوم آقای گلستانی 201 طبقه اول
   خانم همروان 307 طبقه دوم خانم ساسانی 199 طبقه اول
   خانم خسروی 308 طبقه دوم
   خانم مومن کیائی 308 طبقه دوم آقای مهدی ایمانی 224 طبقه اول
   خانم آزادی 306 طبقه دوم
   خانم قادری 306 طبقه دوم خانم بیگی 125 همـکـف
   خانم ثمره طالبی 305 طبقه دوم آقای میردارنژاد 124 همـکـف
   خانم کیهان فر 305 طبقه دوم آقای امامی 123 همـکـف
   خانم هاشمی 304 طبقه دوم خانم بابایی (مسئول آموزش ) 122 همـکـف
   خانم کربلائی+ خانم خزایی 303 طبقه دوم خانم باطبی 122 همـکـف
   خانم معصومه رضوانی 302 طبقه دوم دبیـــرخـانه همـکـف
   خانم فرزاد منش 301 طبقه دوم خانم عزیزیان 120 همـکـف
   حــــراست طبقه دوم خانم یزدی 120 همـکـف
   آقای یوسف سجادی 310 طبقه دوم خانم فرحناز ناطق 120 همـکـف
   آقای بهرام بیگوردی 311 _ 324 طبقه دوم
   دفتر 312 طبقه دوم
   بــودجــه طبقه دوم آقای عبیدی 106 همـکـف
   خانم باقری 406 طبقه دوم آقای ناصراحمدی 105 همـکـف
   معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی
   خانم مرجانه بابایی 317 طبقه دوم
   آقای محمد رضا دمیرچی 317 طبقه دوم
   آقای مهدی بکعلی 320 طبقه دوم خانم عیوضی 107 همـکـف
   آقای عبداله قدمی 318 طبقه دوم خانم منجی 108 همـکـف
   انفور ماتیک همـکـف
   خانم عباسی وسلماسی + ذوالمجد 321+322 طبقه دوم آقای نوری 116 همـکـف
   آقای دهقان بنادکی 319 طبقه دوم آقای بوکانیان 102 همـکـف
   ارزیابی عملکرد و شکایات همـکـف
   آقای مهران افشاری 109 همـکـف
   امــور جــــوانان طبقه اول آقای محمد اسفندیاری 110 همـکـف
   خانم مونا صفری 218 طبقه اول خانم آزادی 111 همـکـف
   آقای مجید رجایی 217 طبقه اول حقــوقــی همـکـف
   خانم فیاضی 216 طبقه اول آقای موسی روزبه 115 همـکـف
   آقای مصطفی توکلی 214 طبقه اول خانم حسینی 112 همـکـف
   خانم فرزانه امانی 216 طبقه اول
   طبقه اول خانم مجیدی 113 همـکـف
   روابط عمومی طبقه اول بسیج ورزشکاران همـکـف
   خانم دود منجیری 212 طبقه اول آقای حسین فلاحت پیشه 126 همـکـف
   آقای حسین بهتاش 222 طبقه اول نگهبانی همـکـف
   آقای میثم قمبری 223 طبقه اول 118 همـکـف
   آقای محمود آل حبیب 222 طبقه اول آبدارخانه همـکـف
   آقای محمود عدلزاده 127 همـکـف
   آقای کولیوند 208 طبقه اول نقـلـیه پارکینک
   خانم رحیمی 209 طبقه اول آقای جعفر خدری 104 پارکینک
   انبار پارکینک
   آقای خدابخشی 103 پارکینک
   فایل پیوست
 البرز - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 2,989,032
تعداد بازدید امروز : 1,997
تعداد بازدید دیروز : 1,727
آخرین به روزرسانی : 1398/09/20
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.